Events

Keine Einträge verfügbar.

prezantimi i projektit "Gjuha Shqipe në Antikitet"

Të hënën, më 13 mars 2023, Michiel de Vaan, Sergio Neri, Geert Jakob Spaans dhe Alexander Robert Herren prezantuan projektin kërkimor të SNSF "Gjuha Ahqipe në Antikitet". Për më tepër, Olivier Winistörfer (UZH) ka prezantuar projektin e doktoraturës "The Balkan Sprachbund - Një qasje ndryshe".