02 jun 2023
16:00  - 18:00

Lieu:
Rosshof, Besprechungsraum 010.1 (EG)

Organisateur:
Fachgruppe Klassische Philologie

Lesegruppe Klassische Philologie

Filmabend: Hercules (Walt Disney Studios, 1997)

Programm Lesegruppe


Weitere Infos folgen


Alle Studierenden sind herzlich willkommen!


Exporter l'événement en tant que iCal